به وب سایت شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان خوش آمدید.

در حال بار گذاری

آموزش و استقرار نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی حسیب در سازمان بنادر و دریانوردی

  • معرفی و هدف از بودجه ریزی عملیاتی و ضرورت اجرای آن
  • تشریح کلیه مسائل تئوری بودجه ریزی عملیاتی حسیب
  • تشریح کلیه مسائل تئوری بهای تمام شده
  • معرفی خصوصیات و امکانات نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی حسیب
  • آموزش بودجه ریزی هر بندر بصورت جداگانه و ثبت بودجه نهایی سال آینده
  • آموزش تحلیل،آنالیز و سناریو سازی توسط نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی حسیب

پروژه های موفق دانش حسیب ایرانیان

نصب و استقرار نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت در شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

نصب و استقرار نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

نصب و استقرار نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت و نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی در هلدینگ معدنی سفیر

نصب و استقرار نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت در سازمان فناوری اطلاعات ایران

نصب و استقرار نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان منطقه آزاد قشم

نصب و استقرار نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بانک سپه